Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 95-015 Głowno,

ul. Łąkowa 18

NIP: 7331028800

REGON: 471499575 

O NAS

SÓL DROGOWA

 


 

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

ICE & DUST AWAY

FLOKULANTY:

KONTAKT:

STRONA GŁÓWNA

DUST AWAY

 


 

 Ekologiczny płyn do zimowego i letniego utrzymania miast 

wiążący pyły zawieszone PM10 i PM2,5

  1. pl

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)
14 września 2021
Chcielibyśmy zaprezentować Państwu prawdopodobnie pierwszy na świecie inteligentny system natryskowy do kontenerów IBC. System został opracowany w Danii w celu ułatwienia klientom stosowania płynu ICE & DUST-AWAY. System bezpośrednio zakłada się na stalowe elementy i podłącza do pojemnika. Dzięki temu uniknąć można przelewania płynu i zakupu specjalistycznych urządzeń natryskowych.  Sytem
13 kwietnia 2021
Zimowe utrzymanie dróg jest wymogiem komunikacyjnym, należy do obowiązków zarządców dróg, obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Polega na zagwarantowaniu przejezdności dróg publicznych i bezpiecznego użytkowania w okresie występowania zimowych zjawisk atmosferycznych, których nie sposób przewidzieć, a jedynie można prognozować. Zarządca, który nie wywiązał się z obowiązku, może być pociągnięty
29 marca 2021
W ostatnim roku w Polsce można było zauważyć skokowy rozwój energii pozyskiwanej ze słońca. Powstają nie tylko przydomowe mini farmy fotowoltaiczne na użytek prywatny, ale również farmy fotowoltaiczne przemysłowej skali. Wiele przedsiębiorstw w swoich strategiach określiło cel, że do końca 2025 roku staną się neutralne klimatycznie. Osiągając to między innymi
27 marca 2021
  ”Czyste powietrze, to jest wyzwanie cywilizacyjne, społeczne, wyzwanie niesłychanie kosztowne. Co ważne, musimy mu podołać jako społeczeństwo”. Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska Czystsze powietrze metodą Państw Skandynawskich „Ciągłe korzystanie z ICE & DUST-AWAY przez miasto Sztokholm podczas sezonów zimowych na około 35 ulicach spowodowało zmniejszenie dziennych średnich PM10
17 stycznia 2021
W niniejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu działanie ICE & DUST-AWAY (CMA) niekorozyjnego środka odladzającego. ICE & DUST-AWAY (CMA) to jedyny na rynku środek odladzający z oznakowaniem ekologicznym Nordic Swan Ecolabel. ICE & Dust_AWAY (CMA) jest lekką, gotową do użycia cieczą, którą łatwo rozprowadza się przy pomocy rozpylaczy, opryskiwaczy, zraszaczy, polewaczek.
09 grudnia 2020
  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań: Studies of some measures to reduce road dust emissions from paved roads in Scandinavia Michael Norman, Christer Johansson Stockholm Environment and Health Administration Deparment of Applied Environmental Science, Stockholm University
13 listopada 2020
Rozwój gospodarczy, wzrost konkurencyjności, wysokie koszty zatrudnienia, błędy pracy ludzkiej, wyższa wydajność, lepsza jakość produktu, wyższy poziom bezpieczeństwa, wymusza na przedsiębiorcach wprowadzenia nowoczesnych i praktycznych rozwiązań. W niektórych miastach Europy a zwłaszcza na odcinkach dróg, gdzie ryzyko tworzenia się lodu jest wysokie (mosty), na odcinkach zagrożonych śliskością (wzniesienia) i o
19 września 2020
Zgodnie z treścią art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Prawo budowlane nakłada obowiązek na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do usuwania zalegającego śniegu na dachu, ponieważ może dojść do przeciążenia
31 sierpnia 2020
Nazwa produktu: ICE & DUST-AWAY ICE & DUST-AWAY PLUS 25 ICE & DUST-AWAY PLUS 50 ICE & DUST-AWAY PLUS 75 1. Szczególne zastosowanie: odladzanie i wiązanie pyłu zawieszonego 2. Właściwości: roztwór 3. Wygląd: przezroczysty płyn 4. Zapach: słaby ocet 5. CMA Octan wapniowo-magnezowy: 25% 18,5% 12,5% 6% 6. Mrówczan potasu:
11 sierpnia 2020
ICE & DUST-AWAY ma postać płynną i jest gotowy do użycia. Nie powinien być rozcieńczany. Dozowanie środka zależy od wielu różnych czynników. W poniższej tabeli podano orientacyjną dawkę w gramach na m2 przy różnych temperaturach drogowych. Czynniki wpływające na wymaganą dawkę: ● Powierzchnia (kamień, żwir, asfalt, beton itp.). Gładkie i
11 sierpnia 2020
Najbardziej niekorozyjny na rynku, ekologicznie oznakowany produkt do zimowego utrzymania dróg, chodników i dachów. Połączenie octanu wapniowo-magnezowego i mrówczanu potasu daje ICE & DUST-AWAY unikalne właściwości antykorozyjne, dzięki czemu jest kompatybilny z każdą powierzchnią lub metalem, w tym z metalami ocynkowanymi. W 2017 r. duńskie władze Storebælt ogłosiły wyniki własnych
06 sierpnia 2020
Zanieczyszczenie powietrza, które każdego roku zabija ponad 6 milionów ludzi, jest największym środowiskowym ryzykiem zdrowotnym naszych czasów Czyste powietrze jest uważane za podstawowy wymóg ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na całym świecie. Zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za około jedną trzecią zgonów
06 sierpnia 2020
ICE & DUST-AWAY jest jedynym produktem na rynku z ekologiczną etykietą ecolabel, jest biodegradowalny, przyjazny dla środowiska i nie powoduje korozji żadnych materiałów w przeciwieństwie do innych środków odladzających dostępnych na rynku.  ICE & DUST-AWAY można aplikować używając polewaczek, wysięgników, zraszaczy czy spryskiwaczy, takich jak na zdjęciu. Obsługa środka i
08 sierpnia 2019
Sukces w stosowaniu ICE & DUST AWAY / CMA (octan wapnia i magnezu z dodatkiem mrówczanu potasu) w regionie Kopenhagi Sól drogowa może być zagrożeniem dla środowiska naturalnego, ale jest nadal najważniejszym środkiem stosowanym w utrzymaniu dróg w okresie zimowym. Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie, czy istnieje alternatywa dla

Artykuły