Artykuły

08 grudnia 2023
Według badań przeprowadzonych przez Europejską Agencję Środowiska wśród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej aż 7 jest z Polski.  Jednym ze sposobów walki ze smogiem jest zastąpienie konwencjonalnej soli drogowej ekologicznym octanem wapniowo-magnezowym, który nie tylko pozostawia drogi wolne od śliskości, ale również wiąże niebezpieczne dla zdrowia pyły zawieszone.  ICE
05 grudnia 2023
Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nieuniknione wyzwania związane z niskimi temperaturami i śliskimi drogami. Przygotowując się na nadchodzące mroźne miesiące, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wpływ naszych przygotowań i stosowanych rozwiązań odladzających na środowisko. Jedną z istotnych zmian, jakie możemy wprowadzić, jest wybór środków odladzających.
04 grudnia 2023
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieją ukryte koszty zimowego utrzymania dróg? Podczas gdy polegamy na tradycyjnej soli do walki z lodem, nasze ukochane drzewa przydrożne płacą za to cenę. Sól drogowa niszczy nie tylko roślinność, ale koroduje również drogi, chodniki i różne elementy infrastruktury, drażni łapy naszych ukochanych zwierząt i
01 grudnia 2023
Zgodnie z treścią art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Prawo budowlane nakłada obowiązek na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do usuwania zalegającego śniegu na dachu, ponieważ może dojść do przeciążenia
13 kwietnia 2021
Zimowe utrzymanie dróg jest wymogiem komunikacyjnym, należy do obowiązków zarządców dróg, obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Polega na zagwarantowaniu przejezdności dróg publicznych i bezpiecznego użytkowania w okresie występowania zimowych zjawisk atmosferycznych, których nie sposób przewidzieć, a jedynie można prognozować. Zarządca, który nie wywiązał się z obowiązku, może być pociągnięty
29 marca 2021
W ostatnim roku w Polsce można było zauważyć skokowy rozwój energii pozyskiwanej ze słońca. Powstają nie tylko przydomowe mini farmy fotowoltaiczne na użytek prywatny, ale również farmy fotowoltaiczne przemysłowej skali. Wiele przedsiębiorstw w swoich strategiach określiło cel, że do końca 2025 roku staną się neutralne klimatycznie. Osiągając to między innymi
27 marca 2021
  ”Czyste powietrze, to jest wyzwanie cywilizacyjne, społeczne, wyzwanie niesłychanie kosztowne. Co ważne, musimy mu podołać jako społeczeństwo”. Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska Czystsze powietrze metodą Państw Skandynawskich „Ciągłe korzystanie z ICE & DUST-AWAY przez miasto Sztokholm podczas sezonów zimowych na około 35 ulicach spowodowało zmniejszenie dziennych średnich PM10
17 stycznia 2021
W niniejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu działanie ICE & DUST-AWAY (CMA) niekorozyjnego środka odladzającego. ICE & DUST-AWAY (CMA) to jedyny na rynku środek odladzający z oznakowaniem ekologicznym Nordic Swan Ecolabel. ICE & Dust_AWAY (CMA) jest lekką, gotową do użycia cieczą, którą łatwo rozprowadza się przy pomocy rozpylaczy, opryskiwaczy, zraszaczy, polewaczek.
09 grudnia 2020
  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań: Studies of some measures to reduce road dust emissions from paved roads in Scandinavia Michael Norman, Christer Johansson Stockholm Environment and Health Administration Deparment of Applied Environmental Science, Stockholm University
13 listopada 2020
Rozwój gospodarczy, wzrost konkurencyjności, wysokie koszty zatrudnienia, błędy pracy ludzkiej, wyższa wydajność, lepsza jakość produktu, wyższy poziom bezpieczeństwa, wymusza na przedsiębiorcach wprowadzenia nowoczesnych i praktycznych rozwiązań. W niektórych miastach Europy a zwłaszcza na odcinkach dróg, gdzie ryzyko tworzenia się lodu jest wysokie (mosty), na odcinkach zagrożonych śliskością (wzniesienia) i o
31 sierpnia 2020
Nazwa produktu: ICE & DUST-AWAY ICE & DUST-AWAY PLUS 25 ICE & DUST-AWAY PLUS 50 ICE & DUST-AWAY PLUS 75 1. Szczególne zastosowanie: odladzanie i wiązanie pyłu zawieszonego 2. Właściwości: roztwór 3. Wygląd: przezroczysty płyn 4. Zapach: słaby ocet 5. CMA Octan wapniowo-magnezowy: 25% 18,5% 12,5% 6% 6. Mrówczan potasu:
11 sierpnia 2020
ICE & DUST-AWAY ma postać płynną i jest gotowy do użycia. Nie powinien być rozcieńczany. Dozowanie środka zależy od wielu różnych czynników. W poniższej tabeli podano orientacyjną dawkę w gramach na m2 przy różnych temperaturach drogowych. Czynniki wpływające na wymaganą dawkę: ● Powierzchnia (kamień, żwir, asfalt, beton itp.). Gładkie i
11 sierpnia 2020
Najbardziej niekorozyjny na rynku, ekologicznie oznakowany produkt do zimowego utrzymania dróg, chodników i dachów. Połączenie octanu wapniowo-magnezowego i mrówczanu potasu daje ICE & DUST-AWAY unikalne właściwości antykorozyjne, dzięki czemu jest kompatybilny z każdą powierzchnią lub metalem, w tym z metalami ocynkowanymi. W 2017 r. duńskie władze Storebælt ogłosiły wyniki własnych
06 sierpnia 2020
Zanieczyszczenie powietrza, które każdego roku zabija ponad 6 milionów ludzi, jest największym środowiskowym ryzykiem zdrowotnym naszych czasów Czyste powietrze jest uważane za podstawowy wymóg ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na całym świecie. Zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za około jedną trzecią zgonów
Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575