27 marca 2021

ICE & DUST-AWAY pomaga w walce ze smogiem, zmniejsza pyły PM 2,5 i PM 10

ICE & DUST-AWAY preparat do letnieg i zimowego utrzymania miast oraz wiążący szkodliwe pyły zawieszone PM10 i PM2,5

 

Czyste powietrze, to jest wyzwanie cywilizacyjne, społeczne, wyzwanie niesłychanie kosztowne. Co ważne, musimy mu podołać jako społeczeństwo”.

Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska

 

Czystsze powietrze metodą Państw Skandynawskich

 

„Ciągłe korzystanie z ICE & DUST-AWAY przez miasto Sztokholm podczas sezonów zimowych na około 35 ulicach spowodowało zmniejszenie dziennych średnich PM10 o około 35%”.

 https://www.bkdandpartners.com.pl/raport-wplywu-srodka-ice--dust-away-plus-25-na-zmniejszenie-zanieczyszczenia-pylami-pm10

 https://www.bkdandpartners.com.pl/dust-away

 

Wg statystyk Unii Europejskiej najczystsze miasto to Muonio w północnej Finlandii, gdzie średni poziom PM2.5 wynosi 2ug/m3. W żadnym z krajów Unii Europejskiej nie udało się odnotować pełnego przystosowania do zaleceń WHO. Najbliżej są Finlandia i Szwecja.

https://www.focus.pl/artykul/ranking-smogu-na-50-najbardziej-zanieczyszczonych-miast-eu-az-36-jest-w-polsce-180509043616

                            

Obecnie Miasto Kraków prowadzi badania na ICE&DUST-AWAY w zakresie zmniejszenia PM10 i PM2,5 oraz zapobiegania i usuwania zimowej śliskości dróg. Liczymy na to, że produkt pomoże Miastu Kraków osiągnąć oczekiwane efekty i przyczyni się do poprawy warunków życia jego mieszkańców.

 

Smog w Polsce jest czarnym punktem na mapie Europy

 

„z punktu widzenia podziału władzy w Polsce to samorządy są odpowiedzialne za jakość powietrza. Rząd jest tutaj tym podmiotem, który wspiera i tworzy ramy, ale to samorząd odpowiada za realizację tych działań”.

Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska

 

Polska jest jednym z krajów Europy z najgorszą jakością powietrza, które co roku ulega pogorszeniu. Wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 36 jest z Polski! Fatalna jakość powietrza spowodowana jest działalnością przemysłu, branży budowlanej, energetycznej, transportowej, spalaniem paliw stałych i śmieci. Najczęstszą przyczyną przekroczeń dopuszczalnych poziomów PM10 jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków i stosowaniem niskiej jakości paliwa.

https://inzynieria.com/energetyka/smog/rankingi/57357,smog-najbardziej-zanieczyszczone-panstwa-ranking 

 

Największe zanieczyszczenie powietrza można zaobserwować na południu kraju, w województwach: małopolskim i śląskim.

Do miast, które w Polsce w okresie 01.08.2019-31.07.2020 przekroczyły normy stężenia pyłów PM2,5/PM10 zalicza się: ŁÓDŹ, BRZESZCZE, RYBNIK, MIŃSK MAZ, TARNÓW, KRAKÓW, KIELCE oraz WARSZAWĘ.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/smog-w-polsce-jaka-dzis-jest-jakosc-powietrza-w-kraju/jgecz6s

 

Lekarze udowodnili, że smog sprzyja pandemii

 

„Badania choćby te autorstwa Airly pokazują, że smog wpływa na liczbę zachorowań na koronawirusa bardziej niż gęstość zaludnienia.

Oprócz tego, wiemy też, że przyczynia się do większej śmiertelności wirusa.

Czy rząd to widzi, odnotował to i czy zareagowaliście na te informacje odpowiednimi działaniami?”

Airly

 

„Oczywiście – mamy tego świadomość. Statystycznie jesteśmy w stanie uchwycić efekt przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego czy krążenia. Pamiętajmy też o substancjach rakotwórczych, które do nas docierają.

Pandemia to zjawisko, którego nie da się ująć w prostym rachunku księgowym”.

Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska

 

Czyste powietrze może okazać się kluczowe dla pokonania COVID-19.

-w Bergamo w Lombardii w 34 próbkach PM10 wykryto koronawirusa.

-badania naukowe potwierdzają, że wysokie zanieczyszczenie powietrza wiąże się z dużą liczbą zakażeń na SARS-CoV-2 i większą śmiertelnością

 

Czym jest smog i jaki ma wpływ na nasze zdrowie

 

„W okresie grzewczym palimy w piecach nie tylko węglem, ale przy okazji spalamy wszystko,

co popadnie. W związku z tym oddychamy (...) np. benzopirenami, które są bardzo toksyczne.”

dr Anna Prokop-Staszecka, pulmonolog i przewodnicząca

Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza w Radzie Miasta Krakowa

 

Smog to zjawisko atmosferyczne, mieszanina niebezpiecznych pyłów przypominająca mgłę, która zalega nad miastem. Wywołuje go wilgotna, bezwietrzna pogoda. Tworzeniu się smogu sprzyja niekorzystne ukształtowanie terenu (niecki, wgłębienia, gęsta zabudowa).

Występuje często zimą. Powstaje z niskiej emisji, ze spalania w starych piecach słabej jakości paliwa, ścierania się opon i spalin samochodowych. Zanieczyszczenia, które dostają się do atmosfery zimą, opadają na ulice a latem unoszone są przez wiatr i ruch uliczny, co wywołuje wtórny smog.

Smog to pyły zawieszone, gazy i aerozole atmosferyczne, maleńkie cząstki stałe pochodzenia naturalnego lub ciekłe unoszące się w powietrzu. Szkodliwe pyły posiadają właściwości rakotwórcze i toksyczne, mogą zawierać metale ciężkie tj.arsen i nikiel, dioksyny, furany, sadzę, benzo(a)piren, tlenki azotu, siarki czy węglowodory aromatyczne. Emitowane do atmosfery pyły zawieszone maja wpływ na nasze zdrowie oraz na globalna pogodę.

 PM10 to cząsteczki pyłów o średnicy nie większej niż 10 µm, mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Występowanie PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

 PM2,5 to cząsteczki pyłów do 2,5 µm włącznie. Są one najbardziej szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka. Maleńkie cząsteczki przenikają przez układ oddechowy do naszego organizmu bezpośrednio przez płuca i przedostają się do krwi. Wywołują choroby układu oddechowego, krążenia, alergie, sprzyjają astmie, nowotworom płuc, gardła i krtani. Pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc i serca spowodowanymi lub pogorszonymi przez zanieczyszczone powietrze są mniej zdolni do walki z infekcjami płuc i częściej umierają.

Wg. raportów WHO, długotrwałe narażenie na działanie pyłu PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia.

 

„Krakowscy medycy przeprowadzili pierwsze w Polsce badania reakcji krwi zdrowych osób na smog i udowodnili istnienie alergii na pył zawieszony. Zbadali także zawartość moczu u zdrowych pacjentów narażonych na krakowski smog. Okazało się, że pochodne rakotwórczego benzopirenu były obecne w moczu u wszystkich badanych, co świadczy o przenikaniu smogu do naszych organizmów”.

https://wolnemedia.net/lekarze-udowodnili-alergie-na-smog/

 

Co to jest benzopiren? My to wdychamy!

Jest to substancja silnie rakotwórcza, która występuje w dymie tytoniowym i smogu niskiej emisji. Powstaje na skutek spalania węgla i śmieci.

Obniża odporność i prowadzi do wielu chorób.

 

Naukowcy apelują, by redukować poziom pyłów zawieszonych!!!

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575