Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 95-015 Głowno,

ul. Łąkowa 18

NIP: 7331028800

REGON: 471499575 

O NAS

SÓL DROGOWA

 


 

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

ICE & DUST AWAY

FLOKULANTY:

KONTAKT:

STRONA GŁÓWNA

DUST AWAY

 


 

 Ekologiczny płyn do zimowego i letniego utrzymania miast 

wiążący pyły zawieszone PM10 i PM2,5

  1. pl

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

W związku z wejściem w życie ustawy RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach czynności koniecznych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, polegającą na przesyłaniu ofert handlowych oraz zapytań ofertowych przez formularz kontaktowy oraz pocztę elektroniczną. Dane będą w posiadaniu naszej firmy do momentu wycofania przez Państwo zgody.

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: BKD & Partners Bożena Katarzyna Dobrowolska, ul. Łąkowa 18, 95-015 Głowno, NIP PL7331028800,  REGON 471499575 tel. 0048 509 599 409, e-mail:bkdobrowolska@bkdandpartners.com.pl, www.bkdandpartners.com.pl

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania usługi związanej z profilem działalności gospodarczej firmy i nie będą wychodzić poza cel umowy.

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych).

4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba, że będzie wynikać to z warunków umowy i wyrażę na to zgodę.

5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom logistycznym, z którymi współpracuje Administrator.

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej, chyba że będą wynikać z warunków umowy i wyrażę na to zgodę.

7. Posiadam prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (w tym do wydania ich kopii), ich sprostowania, uzupełnienia i aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli taka zgoda stanowiłaby podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora;

7. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI