Numer rejestracyjny produktu: 

 

CAS Nr. 110518-63-3 Registration number, REACH (calcium acetate / magnesium acetate / potassium formate) 01-2119987569-11-0029 /01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013

Sztokholm: DUST-AWAY testowany jest w Sztokhomie od 2004 roku, a nieprzerwanie używany do wiązania pyłów zawieszonych jest od 2013 roku. Wyniki zostały opublikowane w Atmospheric Environment (2006) w artykule "Studies of some measures to reduce road dust emissions from paved roads in Scandinavia", którego autorem jest Michael Norman i Christer Johansson. Średnie zmniejszenie średniego stężenia pyłów PM10 wyniosło 35%.

 

Pekin: DUST-AWAY został przetestowany na ulicy NongDaNan w Pekinie w listopadzie 2015 roku. Pierwsze 900 metrów zostało wykorzystane do testów, a ostatnie 600 metrów było drogą referencyjną. 13 g/m2 DUST-AWAY zostało rozpylone na drodze dwa razy dziennie (o godz. 5 rano i o godz. 14:00). Cząstki pyłu zebrano na filtrach i przeanalizowano przez lokalny instytut (Bejing Municipal Institute of Environmental Protection). Wyniki wykazały średnie zmniejszenie pyłów PM2,5 o 11% i średnie zmniejszenie pyłów PM10 o 16%.

 

 

Przykłady zastosowania DUST-AWAY (CMA)

 

Londyn: Strategia jakości powietrza Burmistrza Londynu obejmuje szereg środków mających na celu zmniejszenie emisji PM10 w całym Londynie, a także lokalne środki mające na celu zwalczanie stężeń PM10 w priorytetowych lokalizacjach. Zastosowanie środków wiążących pył na nawierzchniach dróg w obszarach priorytetowych jest jednym z lokalnych środków. 

 

DUST-AWAY został wybrany jako środek wiążący pył przez TfL (Traffic for London) na podstawie doświadczeń z projektu CMA + finansowanego przez Unię Europejską (UE).

 

DUST-AWAY został zastosowany wzdłuż Victoria Embankment oraz między Waterloo Bridge i Byward Street. W ciągu 24 godzin od zastosowania DUST-AWAY zidentyfikowano ogólne zmniejszenie pyłów PM10 o około 14%.

Bezpośrednie korzyści finansowe wynikają z faktu, że DUST-AWAY na długo i bezpieczne wiąże pył i kurz na drogach, co zmniejsza koszt transportu i koszt rozprowadzania środka wiążącego pył.

 

Pośrednie korzyści finansowe obejmują zmniejszenie problemów zdrowotnych spowodowanych cząstkami unoszącymi się w powietrzu, zapobieganie kosztownym wypadkom z powodu słabej widoczności, zmniejszenie kosztów konserwacji urządzeń wrażliwych na kurz lub korozję, zmniejszenie kosztów utrzymania roślinności w parku i mieście.

DUST-AWAY

 

Gęstość objętościowa w 20 ° C:
1,1 g/cm³

 

Punkt zamarzania: -14 °C

 

Wygląd: prawie przezroczysty płyn

Produkt wiąże pył i kurz

Wiele możliwości zastosowania DUST-AWAY (CMA):

  • Całoroczne i zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin i miast. W Europie Północnej i Środkowej wiele miast przekroczyło dopuszczalną wartość graniczną UE dla PM10 i PM2,5. W chłodniejszych regionach ze znacznymi opadami śniegu opony z kolcami są często używane z kontrolą trakcji i materiałami do usuwania oblodzenia. Wszystkie te źródła przyczyniają się do powstawania pyłu drogowego, który gromadzi się w miesiącach zimowych, gdy nawierzchnia drogi jest zazwyczaj mokra. Wiosną, gdy powierzchnia drogi wysycha, pył jest uwalniany do atmosfery, powodując znaczny wzrost stężenia PM. Zróżnicowane szacunki sugerują, że pył drogowy może przyczynić się do podobnej wielkości jak bezpośrednia emisja spalin do emisji cząstek materii związanych z ruchem drogowym. W innych krajach UE wysoki poziom PM w okresie zimowym jest związany z ogólnym uzależnieniem od paliw kopalnych oraz od lokalizacji geograficznych, która ma wpływ na ograniczenie cyrkulacji powietrza. W miastach południowej Europy ponowne zawieszenie pyłu drogowego jest bardziej krytycznym czynnikiem ze względu na wyższe temperatury i niższe opady. 

    DUST-AWAY to niezawodne i wydajne rozwiązanie do redukcji poziomów PM, ponieważ działa jako płynny klej do kurzu drogowego, zapobiegając dalszemu zawieszeniu go w powietrzu przez ruch uliczny.

    „Ciągłe korzystanie z DUST AWAY przez miasto Sztokholm podczas sezonów zimowych na około 35 ulicach spowodowało średnie zmniejszenie dziennych średnich PM10 o około 35%”.

  • Tereny przemysłowe, kopalnie, place budowy i rozbiórki. DUST-AWAY to wydajne rozwiązanie do obniżania poziomów PM w zakładach przemysłowych, budowlanych, górniczych i rozbiórkowych, w których powierzchnia drogi, często znajduje się w miejscach o wysokim poziomie zapylenia. Większość takich miejsc posiada program nawadniania, ale może prowadzić on do marnowania wody i zasobów. Dodanie DUST-AWAY znacznie poprawia wyniki. Cząstki PM są fizycznie związane i nie mogą unieść się w powietrze. Można to łatwo zastosować przy użyciu obecnie wykorzystywanego sprzętu.

  • Żwirownie, cementownie, żwirowe i szutrowe drogi. Miejscom sąsiadującym ze żwirowniami, cementowniami czy miejscom położonym w sąsiedztwie dróg szutrowych często sprawia kłopot nieustannie unoszący się pył i kurz. DUST-AWAY zastosowany w prawidłowej dawce będzie niezawodnym, trwałym rozwiązaniem, bezpiecznym dla ludzi, roślin i wód gruntowych.

  • Szkółki jeździeckie, stadniny koni. Konie i jeźdźcy często są bardzo zaniepokojeni kurzem i alergiami jakie on wywołuje. Środki wiążące kurz na bazie chloru powodują podrażnienia kopyt konia, dlatego lepiej i bezpieczniej jest używać DUST-AWAY. Tłumienie kurzu w halach jeździeckich potrwa aż do trzech miesięcy.

  • Koncerty na wolnym powietrzu i tereny przeznaczone pod festiwale. Każdy pragnie bezdeszczowej pogody podczas imprez plenerowych, ale jeśli odbywa się na terenach nieutwardzonych lub żwirowych, pył i zanieczyszczenia powietrza mogą stać się problemem. Niezawodnym w takiej sytuacji, a zarazem przyjaznym dla środowiska środkiem jest DUST-AWAY.

DUST-AWAY to środek wiążący pyły zawieszone PM i środek do zimowego utrzymania dróg w jednym

DUST AWAY jest nie tylko środkiem do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi (PM), ale także bardzo wydajnym i przyjaznym dla środowiska produktem zastępującym konwencjonalną sól drogową. Produkt do odladzania jest sprzedawany pod nazwą ICE & DUST-AWAY i posiada oznakowanie ekologiczne Nordic SWAN Ecolable.

DUST AWAY - produkt któy wiąże pyły PM10 i PM2,5

Zanieczyszczenie powietrza, które każdego roku zabija ponad 6 milionów ludzi, jest największym środowiskowym ryzykiem zdrowotnym naszych czasów

Czyste powietrze jest uważane za podstawowy wymóg ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na całym świecie. Zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za około jedną trzecią zgonów z powodu udaru, przewlekłych chorób układu oddechowego, raka płuc, a także jedną czwartą zgonów z powodu zawału serca. Zanieczyszczenie powietrza również zasadniczo zmienia nasz klimat, z głębokim wpływem na zdrowie naszej planety.

 

Tylko 12% miast na całym świecie posiada jakość powietrza, która spełnia standardy Światowej Organizacji Zdrowia (UN Environment 2018 Annual Report, March 2019).

Jednym z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza jest pył - materia cząstek stałych (PM) z cząstkami o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) i cząstkami o średnicy mniejszej niż 2,5 μm (PM2,5).

 

Głównymi antropogenicznymi źródłami PM są: spalanie paliw przez gospodarstwa domowe (indywidualne piece, opalane drewnem systemy grzewcze i kominki), przemysł, elektrownie cieplne, rolnictwo, przeładunek masowy, ruch drogowy (ścieranie opon, hamulców, asfaltu, emisji spalin takich jak sadza z silników typu diesel), a także transport kolejowy i lotniczy. Zgodnie z dyrektywą UE (1999/30/EG) dzienne średnie PM10 nie powinno przekraczać 50 μg/m3 przez ponad 35 dni w ciągu każdego roku.

 

DUST-AWAY ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie tłumienia/wiązania, zarówno PM10, jak i PM2,5, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

DUST-AWAY - niezawodny, wydajny i ekologiczny środek do wiązania pyłów zawieszonych (PM10, PM2,5)

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575