01 grudnia 2023

Ekologiczne odladzanie dachów wielkopowierzchniowych

ekologicznie oznakowany produkt do odśnieżania dachów wielkopowierzchniowych

Zgodnie z treścią art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Prawo budowlane nakłada obowiązek na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do usuwania zalegającego śniegu na dachu, ponieważ może dojść do przeciążenia konstrukcji budynku  oraz do tworzenia sopli, nawisów śnieżnych, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem lub zakazem użytkowania obiektu.

 

Konieczność odśnieżania przede wszystkim dotyczy wielkopowierzchniowych dachów płaskich, dla których obciążenie śniegiem jest zasadniczą wielkością. Wielkie powierzchnie płaskich dachów mają niewielki kąt nachylenia a opady atmosferyczne w postaci śniegu same z nich się nie zsuną, zatem śnieg zniknie, gdy się go rozpuści lub zostanie z nich usunięty. Nie usuwany śnieg gromadzi się, zwiększa swój ciężar i swoją objętość. W efekcie może dojść do przeciążenia budynku i uszkodzenia konstrukcji obiektu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

Jednym ze sposobów na uniknięcie gromadzenia się śniegu na dachach jest systematyczne odśnieżanie, szczególnie w okresie obfitych opadów. Śnieg  na dachach można usuwać ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie. Inną metodą jest rozpuszczanie śniegu poprzez posypywanie dachu solą lub innymi chlorkami. Obie metody nie spełniają wymagań i oczekiwań właścicieli obiektów. Są bardzo kosztowne, nie dają oczekiwanych efektów i niszczą bardzo drogie materiały dachów.  

 

 Skutecznym, bezpiecznym i tanim w użytkowaniu odladzaczem wielkopowierzchniowych dachów jest ekologiczny, niekorozyjny roztwór ICE & DUST-AWAY (CMA). ICE & DUST-AWAY (CMA) ma udokumentowane osiagnięcia z zakresu odladzania, dlatego skutecznie zabezpieczy powierzchnię dachu przed zamarzaniem oraz zmniejszy pokrywę śnieżną. Ważne jest, aby środek został użyty przed opadami śniegu. Zabezpieczy to membranę i inne materiały przed zamarzaniem, zapobiegnie uszkodzeniom i zamarzaniem wody, która przedostaje się w szczeliny. Usuwanie śniegu łopatą uszkadza drogie materiały. Pokrycie prewencyjne powierzchni przed opadami pozwoli łatwiej usunąć śnieg. W trakcie opadów należy zraszać lub polewać powierzchnię a gdy jest nadmiar śniegu, należy go usunąć tak jak w przypadku soli drogowej. Nie ma takiego środka na rynku, który rozpuści zalegający śnieg o grubości 30 cm. Rozpuszczony środkiem opad pozostawia czystą i suchą powierzchnie, pozbawioną śliskości. Zgodnie z oświadczeniem producenta ICE & DUST-AWAY (CMA) nie ma negatywnego wpływu na: beton, żeliwo szare, żeliwo SFERO, stal węglowa, stal 304, stal 316, aluminium, stal nierdzewna, włókno szklane, HDPE, EPDM, PE, PA, PCW, PP. Zaletą stosowania ICE & DUST-AWAY jest również to, że środek zapobiega tworzeniu się glonów, mchu i kamienia. Odladzanie przy użyciu ICE & DUST-AWAY jednocześnie zmniejszy smog i oczyści w Polsce powietrze z pyłów PM, szczególnie zanieczyszczone przez CO2 w okresie jesienno-zimowym.

 

Mamy nadzieję że, ICE & DUST-AWAY okaże się antidotum na Państwa problemy związane z zimowym utrzymaniem dachów i pozwoli Państwu bezpiecznie przetrwać, każdą kapryśną aurę w nadchodzących sezonach jesienno-zimowych oraz zaoszczędzi Państwa czas i pieniądze.

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575