13 kwietnia 2021

Ekologiczne utrzymanie miast  z ICE & DUST-AWAY - czyszczenie ulic - odladzanie - redukcja pyłów zawieszonych

ICE & DUST-AWAY - bezpieczny ekologiczny preparat do zimowego i letniego utrzymania miast

Zimowe utrzymanie dróg

 

jest wymogiem komunikacyjnym, należy do obowiązków zarządców dróg, obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

 

Polega na zagwarantowaniu przejezdności dróg publicznych i bezpiecznego użytkowania w okresie występowania zimowych zjawisk atmosferycznych, których nie sposób przewidzieć, a jedynie można prognozować.

 

Zarządca, który nie wywiązał się z obowiązku, może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikom dróg w związku z zimowym utrzymywaniem dróg.

 

Aspekty prawne

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 października 2005 

określa rodzaje środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, a także warunki ich stosowania. Zgodnie z rozporządzeniem, w Polsce w celu zapobiegania śliskości i oblodzenia na drogach publicznych oraz ulicach i placach mogą być stosowane środki: chlorek sodu(NaCl), chlorek wapnia (CaCl2), chlorek magnezu(MgCl2) w postaci stałej i zwilżonej a także piasek i kruszywo. Środki chemiczne stosuje się po usunięciu śniegu.

 

W świetle Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz nr 113, poz. 954 i nr 130, poz. 1087 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniem.

 

Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych określa przepisy i zadania m.in. mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; ochronę zieleni przydrożnej - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 

Sól drogowa i jej działanie

 

Sól drogowa (NaCl), w kontakcie z wodą, rozpada się na jony chloru i sodu i obniża temperaturę zamarzania wody, co jest wykorzystywane w drogownictwie podczas akcji zima. Najlepsze właściwości odladzające wykazuje w temperaturach bliskich zeru.Topi śnieg szybko i skutecznie ale jednocześnie uszkadza samochody. Koroduje powłokę lakierniczą, niszczy elementy zawieszenia i układ hamulcowy. Podsiąkanie wody, zamarzanie, rozmarzanie prowadzi do tworzenia wysadzin, spękania nawierzchni drogowych oraz źle wpływa na wody powierzchniowe, gruntowe i przydrożną roślinność. Sól poniżej -5 ºC nie działa.

 

W Polsce sól drogowa jest najczęściej stosowana i to w nadmiernych ilościach. Uważa się, że jest ogólnie dostępna i najtańsza w zimowym utrzymaniu. Ze względu na jej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, ilość używanej soli powinna być ściśle kontrolowana.

 

Warszawa, Kraków, Poznań wprowadzają ograniczenia używania w miastach soli i innych chemicznych środków.

W sytuacji oblodzenia posypywanie piaskiem czy kruszywem nie daje dobrych efektów i generuje dodatkowe koszty sprzątania piasku i oczyszczania zasypanych studzienek. Najlepszym środkiem do usuwania gołoledzi jest ICE & DUST-AWAY (CMA).

 

ICE & DUST-AWAY (CMA) to jedyny w Polsce preparat, bezpieczny dla natury z etykietą EcoLabel. Skutecznie likwiduje drogową śliskość, działa w temperaturze do – 31,5 ºC.

 

Sól drogowa - pozorne oszczędzanie

 

Ostatnia zima zaskoczyła nas wszystkich, była i śnieżna, i długa. Nagły atak zimy, obfite opady śniegu sprawiły, że pojawiły się braki w podaży i problemy z dostawami. Sprzedawano wszystko co słone, by w jakimś stopniu zaspokoić popyt. Ceny chlorku sodu wzrosły nawet o 400% a chlorek wapnia był 10-krotnie droższy od soli drogowej. Odczuły to dotkliwie firmy, które były związane umowami. 

 

Pozimowe łatanie dziur

 

Dziury w drogach powstają w wyniku niszczących warunków atmosferycznych związanych z wysoką wilgotnością, mrozem i roztopami, wskutek zamarzania wody w szczelinach i pęknięciach oraz pary wodnej powstałej w wyniku różnic temperatur. Chlorek sodu używany do usuwania zimowej śliskości, przyspiesza proces niszczenia nawierzchni drogowej.

 

W tym roku na drogach mamy znacznie więcej dziur niż w latach poprzednich, są one efektem surowej zimy i nadmiernie wysypywanej na ulice soli. Dziury drogowe nie tylko obniżają komfort podróży. Mogą być przyczyną uszkodzenia pojazdów i poważnych wypadków drogowych. W świetle polskich przepisów, zarządca drogi jest odpowiedzialny za stan nawierzchni drogi i odpowiednie oznakowanie. Szkody mogą być powodem ubiegania się o odszkodowanie.

 

Zimowe koszty

 

W Łodzi akcja zima 2020/21 pochłonęła dokładnie 12 618 365 zł, to ok. 10 mln zł więcej niż w poprzednim sezonie. Jest to ogromna kwota w porównaniu do poprzedniego sezonu  Również z powodu dużych mrozów kwota na pozimowe łatanie została potrojona i wyniesie aż 15 mln zł.

(dzienniklodzki.pl/kierowcy-wezwali-miasto-do-usuniecia-dziur-w-jezdniach-w-ciagu-miesiaca-to-juz-wezwanie-przedsadowe-270221/ga/c1-15462960/zd/48187512)

 

Zima 2020/21 jest najdroższa w historii Krakowa. Miasto Kraków na odśnieżanie i zimowe utrzymanie wydało ponad 38 mln zł. To ponad połowa całego budżetu na oczyszczanie miasta w roku 2021. W tym roku na remonty ulic tzw. metodą nakładkową miasto Kraków przeznaczyło 21 mln zł.

W lutym i marcu br. na likwidację pozimowych uszczerbków na ulicach miasto wydało 8 mln zł.

(gazetakrakowska.pl/krakow-kosztowne-latanie-dziur-po-zimie-zobacz-gdzie-trzeba-naprawiac-drogi-zdjecia/ar/c1-15461400)

 

W Polsce opłaty kierowców pokrywają 24 proc. kosztów ruchu drogowego, w Unii - 42 proc. W Polsce te opłaty nie wystarczają nawet na budowę i utrzymanie dróg, a zostają jeszcze miliardowe koszty wypadków drogowych i zanieczyszczenia środowiska.

(wyborcza.pl/7,155287,24497977,panstwo-dojna-krowa-kierowcow-wszyscy-doplacamy-do-drog-nawet.html)

 

ICE & DUST-AWAY (CMA) i proekologiczne działania polskich miast

 

Przybywa miast, dla których elektromobilność staje się ważna, bo zmniejsza emisje zanieczyszczeń i hałas.

 

Latem w 2019 r Warszawa podpisała z Solarisem kontrakt stulecia i zamówiła 130 przegubowych, elektrycznych autobusów za kwotę bliską 400 mil.zł. Dbamy o klimat i czyste o powietrze. Mówił w czasie podpisywania umowy, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Obecnie po Warszawie porusza się ponad 1500 nowoczesnych i komfortowych autobusów, które są niskopodwoziowe, z napędem na tylną oś, jednocześnie sterowane automatyczną skrzynią biegów.

 

Dużo w obszarze elektromobilności dzieje się pod Wawelem. Pod koniec ubiegłego roku MPK w Krakowie podpisało umowę o wartości ponad 165 mil.zł na zakup 50 elektrycznych autobusów. W czasie pandemii Kraków podpisał też umowę na zakup 60 nowoczesnych tramwajów. To część większego zakupu łącznie 110 tramwajów, który zapoczątkowano pierwszą umową w 2018 r. To wszystko po to by oczyścić miasto ze spalin i zbliżyć się do najwyższych europejskich norm.

 

Miejską komunikację na innowacyjnych elektrycznych pojazdach, chcą tez rozwijać inne miasta.(Forbes luty 2021)

 

Jak podaje gazeta, „w polskich miastach jeździ już ponad 450 elektrycznych autobusów”. „Według danych firmy JMK Analizy Rynku Transportowego, do których dotarła „Rzeczpospolita”, w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. zarejestrowano 40 takich pojazdów. A następne dostawy już się szykują. W złożonych zamówieniach jest 266 elektrobusów, 79 w trakcie procedury przetargowej, a 26 czeka na potwierdzenie finansowania – w sumie to kolejnych 371 autobusów”.

 

Wielomilionowe zakupy powinny nam dobrze służyć przez wiele lat, dlatego ważne jest po jakich drogach pojazdy będą się poruszać.

 

Wymagania dla środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg

 

 • skuteczny

 • szybko działający

 • efektywny

 • trwałe działanie w wyznaczonym okresie czasu

 • nietoksyczny

 • przyjazny dla środowiska

 • łatwy w aplikacji

 • nieusuwalny przez podmuch wiatru i ruch drogowy

 • niekorozyjny

 

Każdy zarządca sam decyduje, czym posypuje.

 

ICE & DUST-AWAY (CMA) lepszy niż sól drogowa

 

Jest idealnym środkiem spełniającym wszystkie te wymagania. ICE & DUST-AWAY (CMA) octan wapniowo-magnezowy(Calcium Magnesium Acetate). Powstaje przy reakcji kwasu octowego ze skałą dolomitowo-wapienną. Posiadamy w ofercie gotowy produkt w formie roztworu. ICE & DUST-AWAY PLUS zawiera mrówczan potasu, który wzmacnia działanie produktu w bardzo niskich temperaturach.

 

Zalety Produktu ICE & DUST-AWAY 

 • oznakowanie ekologiczne Eco Label (SWAN)

 • niezawodny i wydajny

 • bardzo niska temperatura zamarzania

 • znakomite właściwości odladzania

 • zapobiega śliskości nawet do 60 godzin

 • łatwo biodegradowalny

 • nieszkodliwy dla wód gruntowych

 • nie powoduje korozji żadnych powierzchni ani metali

 • nieszkodliwy dla roślin i drzew

 • nietoksyczny dla zwierząt

 • może być stosowany prewencyjnie oraz do stałego zimowego utrzymania dróg i placów

 • występuje w gotowej do użycia płynnej formie, dzięki czemu nie zostaje zwiany z dróg, jak środki do odladzania w suchej postaci

 • redukuje zanieczyszczenie powietrza (PM) - do 35% redukcji średniego dziennego zanieczyszczenia pyłem PM10

 

ICE & DUST AWAY to przyjazne środowisku środki czyszczące i odladzające, które jednocześnie skutecznie redukują zanieczyszczenia pyłami drobnymi – pyłem zawieszonym PM10. Produkty Ice & Dust używane są do czyszczenia ulic w ciągu całego roku oraz odladzania ulic w okresie zimowym.

 

Produkt ten może stanowić wsparcie w walce z zanieczyszczeniem powietrza w miastach w Polsce szczególnie doświadczonych wysokimi stężeniami PM10. Zastosowanie produktów ma swoje referencje miedzy innymi w Sztokholmie, w którym znacznie udało się obniżyć poziom zanieczyszczenia i pyłów PM 10.

 

CMA / ICE & DUST AWAY od Nordic Aluminat przyczyniły się do polepszenia jakości powietrza w Sztokholmie. Zgodnie z dyrektywą UE (1999/30 / WE) dzienne średnie PM10 nie powinny przekraczać 50 µg / m3 przez ponad 35 dni w ciągu każdego roku. Długoterminowe pomiary wykazały wysoki poziom PM10 w Sztokholmie i wzdłuż ruchliwych dróg i autostrad w Szwecji w okresie zimowym i wiosennym: średnia miesięczna w Sztokholmie wynosiła ponad 80 µg / m3 w marcu i kwietniu w latach 1999–2004 i średnie dzienne przekraczające 200 µg / m3 przez kilka dni w ciągu każdego roku. W 2004 r. Gmina zaczęła opracowywać własną metodologię, poszukując środków mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w postaci cząstek stałych, a po przetestowaniu około 10 różnych środków, produktów i technik znalazła tę, która przyczyniła się w najbardziej optymalny sposób do redukcji PM 10 w centrum miasta i na kilku ulicach o dużym natężeniu ruchu - zastosowanie oznakowanego ekologicznie produktu Nordisk Aluminat A / S - CMA / ICE & DUST-AWAY.

 

Produkt ten był używany w sezonie zimowym na około 35 ulicach od 2013-14 r. I zgodnie z regularnymi pomiarami PM10 można stwierdzić, że zastosowanie octanu wapnia i magnezu (CMA, ICE & DUST-AWAY jako 25% roztworu wodnego) na powierzchnie drogi autostrady w warunkach suchych spowodowała średnie zmniejszenie dziennych średnich PM10 o około 35%.

 

Zastosowanie CMA / ICE & DUST-AWAY na drogach w Sztokholmie przyczyniło się również do czystszych i bezpieczniejszych ulic, ponieważ produkt jest znany z doskonałych właściwości odladzających, a co ważniejsze - do ochrony roślin i drzew i lepsza jakość wody w jeziorach i źródłach w centrum miasta. Produkt jest w pełni i łatwo biodegradowalny i nie ma niebezpiecznego wpływu na wody gruntowe lub zieleń.

 

W związku z problemem czystości powietrza w Polsce i programami wsparcia przedstawiamy miastom powyższe rozwiązanie jako jeden ze sposobów walki z wysokim stężeniem pyłów.

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

 1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575