08 sierpnia 2019

Względy środowiskowe wygrywają z solą drogową

Octan wapnia i magnezu z dodatkiem mrówczanu potasu

Sukces w stosowaniu ICE & DUST AWAY / CMA (octan wapnia i magnezu z dodatkiem mrówczanu potasu) w regionie Kopenhagi

 

Sól drogowa może być zagrożeniem dla środowiska naturalnego, ale jest nadal najważniejszym środkiem stosowanym w utrzymaniu dróg w okresie zimowym. Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie, czy istnieje alternatywa dla soli drogowej, która ochroni środowisko, zapewni bezpieczne drogi oraz nie zrujnuje budżetu gminy?

 

Gminy w regionie stołecznym Kopenhagi od 2011 r. także szukają odpowiedzi na to pytanie. W okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2017 r. na linii dróg z nowo posadzonymi drzewami zaczęto stosować zamiast konwencjonalnej soli drogowej, ekologiczny produkt ICE & DUST-AWAY od Nordisk Aluminat A/S, na bazie octanu wapniowo-magnezowego z lub bez dodatku mrówczanu potasu. We wrześniu 2018 r. specjaliści zaangażowani w badania stwierdzili, że test wypadł pozytywne i że gmina będzie kontynuować tę nową zimową praktykę z zastosowaniem ekologicznego produktu ICE & DUST-AWAY.

 

W 2009 r. gmina Furesø doświadczyła obumarcia znacznej ilości drzew posadzonych wzdłuż kilku bardzo ruchliwych dróg (źródło: Grønt Miljø / Green Environment 10/2013). Drzewa miały około 10 lat i dlatego nie były już objęte miejską praktyką dodatkowego podlewania i ochrony przed solą drogową. Kontrola tych drzew, przeprowadzona przez specjalistę na Uniwersytecie w Kopenhadze, stwierdziła, że śmierć drzew była spowodowana kombinacją uszkodzeń po nadmiernym koszeniu, zniszczeniu solą drogową i bardzo suchej wiosny. Przy procesie sadzenia nowych drzew wzdłuż tych dróg, gmina Furesø, zdecydowała się na używanie ICE & DUST-AWAY / CMA (octan wapnia i magnezu z lub bez dodatku mrówczanu potasu) zamiast konwencjonalnej soli drogowej. (źródło: National Road Committee, DK, 2017; Grønt Miljø / Green Environment 10/2013; Trafik og Veje / Traffic and Roads, 10/2014).

 

Gmina Kopenhaga była już zaangażowana w próby z mrówczanem potasu. Nowe próby z ICE & DUST-AWAY / CMA w odniesieniu do wzrostu drzew przyczyniłyby się zatem do zdobycia nowej wiedzy, pozwalając jednocześnie gminie Furesø znaleźć najlepsze rozwiązanie w zakresie praktyk zimowych, które nie jest agresywne w stosunku do drzew i roślin, przyczyniając się jednocześnie do zwalczania zimowych śliskości.

 

Aby prawidłowo przeprowadzić eksperyment, gmina nabyła nową piaskarkę/solarkę, która może obsługiwać sól, roztwór soli/solanke i CMA na tej samej trasie. Urządzenie to jest sterowane przez GPS, więc automatycznie dobiera odpowiednią ilość i dawkę na zaprogramowanych wcześniej ulicach i liniach. Dużą zaletą logistyczną w tym przypadku jest to, że nie ma dodatkowych kosztów związanych z rozpylaniem CMA, ponieważ tę samą trasę powinien pokonać i tak rozpylacz soli, z CMA lub bez CMA.

 

Obecnie można stwierdzić, że stosując produkt ICE & DUST AWAY / CMA z Nordisk Aluminat A/S. osiągnięto bardzo dobre wyniki.

 

Ponieważ początkowo skupiano się na drzewach i roślinach, już w 2014 r. przeprowadzono analizę gleby i liści wzdłuż linii z CMA oraz na drodze referencyjnej, na której stosowano sól drogową. Analiza ta została przeprowadzona we współpracy z Uniwersytetem Kopenhaskim, Wydział Nauk o Ziemi i Zarządzania Przyrodą. W analizie stwierdzono, że drzewa na linii próbnej pod koniec września były zdrowsze i bardziej zielone niż drzewa na linii odniesienia, które były z cieńszymi i matowiejącymi koronami w kolorach jesiennych.

 

Nie ma więc wątpliwości, że jeśli chodzi o ochronę drzew i roślin przy drogach, stosowanie ekologicznie oznakowanego CMA / ICE & DUST AWAY (octan wapnia i magnezu) jest bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą dla soli drogowej.

 

Aby móc w pełni ocenić opłacalność tej praktyki zimowej, konieczne jest rozważenie znacznych oszczędności w zakresie ponownego sadzenia nowych drzew, ochrony roślin przed solą i wymiany uszkodzonej chlorkiem gleby na najbardziej uczęszczanych pasach ruchu.

Według Nordisk Aluminate A/S, istnieje wiele innych długoterminowych czynników, które przemawiają za stosowaniem ICE & DUST AWAY / CMA - dłuższa żywotność samochodów, rowerów i metalowych elementów infrastruktury. Ponieważ CMA jest nie tylko mniej korozyjny niż sól drogowa, ale jest również najbardziej niekorozyjnym ekologicznie oznakowanym produktem na rynku do zimowego utrzymania dróg. Ponadto poziom szkodliwych pyłów PM10 zostanie drastycznie obniżony z korzyścią dla zdrowia publicznego.

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575