27 lipca 2019

Wpływ soli drogowej i innych chlorków na środowisko naturalne

Zimowe utrzymanie dróg - sól drogowa, chlorek magnezu, CMA - octan wapnia i magnezu

Jednym z podstawowych działań w okresie zimy jest zwalczanie śliskości na drogach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach (§2) dopuszcza się stosowanie środków niechemicznych takich jak piasek (od 0,1 do 1mm średnicy), kruszywo naturalne lub sztuczne (uziarnienie do 4mm), środków chemicznych w postaci stałej i w postaci zwilżonej (chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia). Rozporządzenie dopuszcza również mieszkanki tych środków.

 

W Polsce zgodnie z przepisami w zimowym utrzymaniu dróg wykorzystuje się chlorki: sodu (NaCl- sól drogowa), magnezu (MgCl2) i wapnia(CaCl2) oraz ich mieszanki. Nieustannie prowadzone są badania, który środek jest najskuteczniejszy i jednocześnie bezpieczny dla środowiska.

 

Przetestowano wszystkie trzy chlorki na polskich drogach. Pobierano próbki śniegu, gleby, roślin i badano drzewa. Przeprowadzono testy wpływu tych środków na metale.

  • Metal - wszystkie trzy chlorki posiadają właściwości korozyjne i niszczą nawierzchnie metalu.

  • Zwierzęta - wszystkie chlorki drażnią łapy zwierząt, jednak najbardziej żrącym i niebezpiecznym dla zwierząt jest sól drogowa.

  • Wody powierzchniowe i podziemne - wszystkie chlorki mają negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, możliwe jest zanieczyszczenie wód pitnych w pobliżu dróg.

  • Beton - wszystkie trzy związki powodują korozje betonu, jednak najbardziej niebezpiecznym okazał się chlorek magnezu.

  • Wpływ na gleby - sól drogowa może uszkadzać strukturę gleby, chlorek wapnia i chlorek magnezu poprawia strukturę gleby.

  • Wpływ na roślinność - sól drogowa negatywnie wpływa na pobieranie wody z gleby i zaburza przyswajanie składników pokarmowych. Nadmiar chlorku sodu w glebie może prowadzić do zamierania roślin. Chlorek wapnia i magnezu jest stosowany powszechnie do dokarmiania roślin, jednak nadmiar tych chlorków może spowodować zasuszanie liści i ewentualne zmniejszenie plonów.

 

Okazało się, że wszystkie trzy chlorki skutecznie likwidują śliskość na drogach ale w nadmiarze niekorzystnie oddziałują na środowisko przyrodnicze: rośliny, zwierzęta, glebę, wody, drogi i budowle.

 

„Biorąc pod uwagę możliwość ograniczenia awaryjności dróg, można wskazać na ewentualność stosowania soli podczas akcji zimowego utrzymania dróg, ponieważ obecnie nie ma możliwości zastąpienia metody chemicznej inną metodą o zbliżonej skuteczności. Należy jednak pamiętać o utrzymaniu słusznej równowagi między aspektem zwalczania śliskości, a dbałością o środowisko naturalne i rośliny przydrożne oraz nieustannie prowadzić badania nad przydatnością nowych substancji chemicznych – w celu wyboru takiego środka, który będzie jednocześnie skuteczny jak i bezpieczny dla środowiska.”​​​​

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/zdrowie/jak-walczyc-ze-smogiem/x6w6nxc

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575