30 lipca 2019

Porównanie chlorku wapnia z ICE & DUST-AWAY (CMA)

Porównanie chlorku wapnia i ICE & DUST-AWAY

 

CHLOREK WAPNIA

ICE & DUST AWAY

Wygląd

Ciało stałe w formie płatków, grubości około 2 mm barwy białej z dopuszczalnym odcieniem lekko szarym/kremowym/różowym.

Przezroczysty płyn, gotowy do użycia.

 

W utrzymaniu dróg

Zapobiega śliskości, odladza, redukuje pyły.

 

Do utrzymania dróg całorocznie, profilaktycznie oraz do stałego zimowego utrzymania dróg i placów.

Zapobiega śliskości, odladza, redukuje pyły.

 

Do utrzymania dróg całorocznie, profilaktycznie oraz do stałego zimowego utrzymania dróg i placów.

Skuteczność odladzania

Odladza szybko i skutecznie w tem. do – 20 ° C

Odladza szybko i skutecznie w tem. do -  32 ° C

Jak działa

Wchłania wilgoć z powietrza tworząc przezroczystą ciecz odporną na wyparowanie jednocześnie przenika w głąb nieutwardzonej drogi powlekając ją i zapobiegając unoszeniu się kurzu.

 

Stabilizuje nieutwardzoną powierzchnie na drogach nieutwardzonych.

Działa jak klej, cząstki pyłu PM 10 i PM 2,5 są fizycznie związane i nie mogą unieść się w powietrze.

 

 

 

 

 

 

Korzyści stosowania

Wiąże pyły dróg nieutwardzonych i jednocześnie zapobiega śliskości na drogach.

 

Zapobiega tworzeniu się kolein i wybojów, redukuje koszty użycia sprzętu i siły roboczej. Utrzymuje efekt działania do 3 miesięcy.

 

Wiąże pyły na drogach utwardzonych i nieutwardzonych, jednocześnie zapobiega śliskości na drogach nawet do 60 godzin.

 

Redukuje zanieczyszczenie powietrza pyłem (PM) - do 35% , redukuje koszty użycia sprzętu i siły roboczej. Utrzymuje efekt działania do 3 miesięcy.

Miejsca stosowania

Obniża poziomy pyłu w zakładach przemysłowych, budowlanych, górniczych i rozbiórkowych, w miejscach o wysokim poziomie zapylenia, żwirownie, cementownie, żwirowe i szutrowe drogi.

 

 

 

 

 

Obniża poziomy pyłu w zakładach przemysłowych, budowlanych, górniczych i rozbiórkowych, w miejscach o wysokim poziomie zapylenia, żwirownie, cementownie, żwirowe i szutrowe drogi, koncerty na wolnym powietrzu i tereny

przeznaczone pod festiwale, szkółki jeździeckie, stadniny koni, boiska szkolne, stadiony, lotniska, porty, poligony wojskowe.

Metoda i sposób aplikacji

Metoda mokra (polewaczki, opryskiwacze)

 

Metoda sucha (solarki, rozsiewacze)

Można stosować bezpośrednio na drogi lub dodawać do soli żeby zwiększyć efekt rozmrażania.

Metoda mokra (polewaczki, opryskiwacze)

 

Można stosować bezpośrednio na drogi lub uzupełniająco wszędzie tam gdzie nie można stosować soli drogowej lub innego środka odladzającego.

Aplikacja (prewencyjnie)

Metoda sucha

Od 0,6 kg do 1.0 kg/m2 powierzchni drogi.

 

Metoda mokra

0,5 kg NaCl + 1 litr H2O

Od 1,2 do 1,8 l/m2*

 

*wielkość i częstotliwość dawki uzależniona od warunków atmosferycznych, natężenia ruchu i podłoża.

Metoda mokra

Od 10 g do 50 g = od 0,01 do 0,05 kg/m2 powierzchni drogi*

 

*wielkość i częstotliwość dawki uzależniona od warunków atmosferycznych, natężenia ruchu i podłoża

Zużycie produktu zapobiegawczo

1 tona wystarcza na 1000-1700 m2 powierzchni drogi w zależności od warunków atmosfertyczny, natężenia ruchu i podłoża.

1 tona wystarcza na 20 000-100 000 m2 powierzchni drogi w zależności od warunków atmosferycznych, natężenia ruchu i podłoża

Kalkulacja kosztów zużycia

Koszt utrzymania drogi wynosi około 0,80-1 zł netto/m2  w zależności od warunków atmosfertyczny, natężenia ruchu i podłoża.

Koszt utrzymania drogi wynosi od 0,025 zł do 0,125 zł netto/m2 w zależności od warunków  atmosferycznych, natężenia ruchu i podłoża

Cena produktu

Cena 1350 zl netto/tona z dostawą

 

Ceny przykładowe za 1 tonę produktu netto wraz z dostawą, mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych

Roztwór CMA, cena 2500 zl netto/tona z dostawą.

 

Ceny przykładowe za 1 tonę produktu netto wraz z dostawą, mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Czy produkt jest drażniący?

Produkt drażniący. Zaleca się ostrożność i stosowanie środków ochronych.

Brak właściwości drażniących

Wpływ na metal

Zaleca się stosowanie sprzętu wykonanego z aluminium, posiada właściwości korozyjne i niszczy nawierzchnie metalu

Nie koroduje żadnej powierzchni metalu, żelaza czy samochodów.

Wpływ na ludzi i zwierzęta

Posiada właściwości drażniące łapy zwierząt. Stosując zaleca się ubranie ochronne i zachowanie środków ostrożności.

Jest przyjazny dla środowiska bez niekorzystnego wpływu na człowieka, zwierzęta - nie uczula i nie podrażnia.

Wpływ na beton

Powoduje korozje betonu.

Nie powoduje korozji betonu.

Wpływ na wody powierzchniowe i gruntowe

Ma negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, może doprowadzić do skażenia  wód powierzchniowych i gleby w pobliżu dróg.

Brak negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

 

Mobilność w glebie

Poprawia strukturę gleby.

 

Występuje w środowisku w postaci w jonów, co znaczy, że nie będzie ulegać absorpcji.

 

Jest stosowany powszechnie do dokarmiania roślin, jednak nadmiar tego chlorku może spowodować zasuszanie liści i ewentualne zmniejszenie plonów.

Poprawia strukturę gleby.

 

Wyprodukowany na bazie octanu wapnia i magnezu. Zarówno wapń, jak i magnez występują naturalnie w ziemi, a octan łatwo ulega rozkładowi.

 

Trwałość i zdolność do rozkladu

Jest substancją nieorganiczną, która nie może być utleniana lub ulec biodegradacji przez mikroorganizmy. Chlorek sodu w wodzie ulega dysocjacji.

Jest łatwo biodegradowalny

 

Toksyczność

Działa szkodliwie na wzrost roślinności, życie planktonu i ryb.

Nie jest szkodliwy

Środki ostrożności

Pył solny może powodować podrażnienia. Należy zachować środki ostrożności.

Może powodować lekkie podrażnienia.

Przechowywanie

Należy przechowywać w szczelnych opakowaniach i suchych przewiewnych pomieszczeniach.

Najlepiej przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Atesty, zezwolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, chlorek wapnia może być stosowany na polskich drogach.

Jest jedynym produktem do utrzymania dróg z ekologiczym oznakowaniem Nordic Eco Label (Swan). Substancje w roztworze zostały zarejestrowane zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH i nie podlegają one ograniczeniom i zakazom.

 

 

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575