31 sierpnia 2020

ICE & DUST-AWAY - właściwości fizyczne i chemiczne - porównanie produktów

Octan wapniowo-magnezowy z dodatkiem mrówczanu potasu

Nazwa produktu:

ICE & DUST-AWAY

ICE & DUST-AWAY PLUS 25

ICE & DUST-AWAY PLUS 50

ICE & DUST-AWAY PLUS 75

1. Szczególne zastosowanie: odladzanie i wiązanie pyłu zawieszonego 

2. Właściwości: roztwór

3. Wygląd: przezroczysty płyn

4. Zapach: słaby ocet

5. CMA Octan wapniowo-magnezowy:

25%

18,5%

12,5%

6%

6. Mrówczan potasu:

-

12,5%

25%

38%

7. Woda:

75%

69%

62,5%

56%

8. pH:

8,8 ± 0,5

9,0 ± 1

9,0 ± 1

8,0 ± 1

9. Gęstość:

1,1 kg/l (20°C)

1,2 kg/l (20°C)

1,2 kg/l (20°C)

1,3 kg/l (20°C)

10. Temperatura zamarzania:

- 14°C

- 19°C

- 23°C

- 31,5°C

11. Lepkość:

30-50 cP (25°C)

8 cP (25°C)

30-50 cP (25°C)

10-30 cP (25°C)

12. Rozpuszczalny w wodzie

13. Nie utlenia się

14. Stabilność chemiczna: przynajmniej 1 rok

15. Najlepszym miejscem do przechowywania jest zamknięty zbiornik lub pojemnik

16. Warunki, których należy unikać: brak

17. Materiały niezgodne: brak

18. Skutki toksykologiczne: brak

19. Działania żrące: brak

20. Działania drażniące oczy: brak

21. Działania uczulające drogi oddechowe lub skórę: brak

22. Inne szkodliwe działania: brak 

23. Uwagi dotyczące utylizacji: Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Opakowania muszą być poddane recyklingowi.

24. Informacje dotyczące transportu: produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny (ADR)

25. Informacje prawne: brak przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

26. Produkt uznawany za bezpieczny dla zdrowia zwierząt, roślin, wód powierzchniowych i podziemnych

27. Oznakowanie ekologiczne

 

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w karcie technicznej produktu na naszej stronie internetowej w zakładce ICE & DUST-AWAY.

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Skontaktuj się z nami

  1. pl

ICE & DUST-AWAY lepszy niż sól drogowa

 


 

DUST AWAY

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:

ICE & DUST AWAY

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

 


 

SÓL DROGOWA

O NAS

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 91-004 Łódź,

ul. Lutomierska 48/13

NIP: 7331028800

REGON: 471499575