Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 95-015 Głowno,

ul. Łąkowa 18

NIP: 7331028800

REGON: 471499575 

O NAS

SÓL DROGOWA

 


 

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

ICE & DUST AWAY

FLOKULANTY:

KONTAKT:

STRONA GŁÓWNA

DUST AWAY

 


 

Flokulanty

 Ekologiczny płyn do zimowego i letniego utrzymania miast 

wiążący pyły zawieszone PM10 i PM2,5

  1. pl

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

Woda jest bogactwem naturalnym ziemi i jest potrzebna dla istnienia życia na ziemi. Ocieplenie klimatu, susze spowodowane brakiem opadów, wysoką temperaturą sprawiają, że obniża się stan rzek, wysychają jeziora.

Musimy racjonalnie gospodarować zasobami wód po to by nie zabrakło nam czystej wody, którą każdego dnia potrzebujemy. Czysta woda jest potrzebna do życia ludzi, zwierząt, roślin i ma ogromne znaczenie w procesach produkcyjnych.

Przemysł i gospodarstwa domowe, każdego dnia zużywają wiele litrów czystej wody i produkują codziennie ogromne ilości ścieków. Jeśli ścieki nie są odpowiednio oczyszczane, może to spowodować niedobór czystej wody i wody pitnej, co ostatecznie może mieć znaczący negatywny wpływ na rośliny i zwierzęta a także na nasze życie.

Oczyszczalnie ścieków podlegają rygorystycznym limitom zrzutów, które z czasem będą stawały się coraz bardziej rygorystyczne. Oznacza to, że oczyszczanie biologiczne nie wystarczy, aby spełnić te wymagania. Aby osiągnąć zadowalający poziom oczyszczenia, konieczne jest również chemiczne oczyszczenie wody.

 

Produkty dla oczyszcalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Flokulanty

AluSAL - glinian sodu

AluPAC - chlorek poliglinu

AluPAL - glinian potasu

Nasza firma umożliwia Państwu dostęp do wysokiej jakości chemicznych produktów poprawiających stan wody.

 

Posiadamy w ofercie funkcjonalne gliniany do stosowania w procesach oczyszczania wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych. Produkty charakteryzują się bardzo wysoką zawartością glinu, co stanowi atrakcyjną i skuteczną alternatywę dla innych produktów na rynku.

Dzięki produktom które oferujemy, możliwe jest odfiltrowanie drobnych, niewidocznych dla oka cząstek, które zanieczyszczają przyrodę i wodę pitną.

Asortyment flokulantów ,który posiadamy jest wytwarzany z najlepszych dostępnych surowców i zapewnia oczyszczalniom ścieków najwyższy poziom wydajności.

 

Wszystkie gliniany są wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 i ISO 14001 oraz z normą EN 882 (Chemikalia stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

 

Istnieją różne wymagania w zależności od obszaru, z którego woda jest odprowadzana.

W niektórych obszarach wystarczy usunąć materię organiczną. W innych obszarach wrażliwych środowiskowo należy usunąć zarówno fosfor, jak i azot. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zainstalowanie oczyszczalni ścieków, w której mikroorganizmy i flokulanty będą oczyszczać wodę, zanim zostanie ona wyprowadzona. Produkty glinianu usuwają fosfor oraz zmniejszają produkcję szlamu chemicznego w porównaniu z żelazem ze względu na niską masę cząsteczkową AI. Gliniany które Państwu oferujemy zwiększają również zasadowość wody, eliminując potrzebę użycia wapna i wodorotlenków.

 

Wkrótce będziemy mieli w ofercie ACH - glinian nowej generacji.

 

Produkty dostarczamy luzem i w pojemnikach IBC 10000 litrów.

 

Jeśli maja Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczace produktów, chętnie na nie odpowiemy.

 

Zapraszamy do kontaktu!