Najnowszej generacji wysokiej czystości gliniany stosowane do oczyszczania ścieków i wody.

 Ekologiczne środki do odladzania dróg i redukcji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

 1. pl
 2. en

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

AluSAL® - glinian sodu

AluSAL® - najnowocześniejsze rozwiązanie do oczyszczania wody

Wszystkie roztwory glinianu sodu są wytwarzane zgodnie z EN 882 (chemikalia sosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).  Gliniany ze względu na niską masę cząsteczkową glinu zmniejszają produkcję osadów chemicznych i zwiększają alkaliczność wody, eliminując potrzebę użycia wapna czy wodorotlenków.

 

AluSal powstaje poprzez reakcje wodorotlenku glinu z wodorotlenkiem sodu, w wyniku unikalnego procesu produkcji powstaje materiał wolny od osadów. Ponadto glinian sodu AluSAL ma bardzo niską zawartość metali ciężkich, a wysoka zawartość Al w glinianach obniża koszty transportu. 

 

Główne zalety:

 • daje wysoką czystość i jakość wody
 • doskonała koagulacja, flotacja i sedymentacja
 • zwiększa alkaliczność - nie ma potrzeby stosowania wapna i wodorotlenków
 • doskonałe usuwanie fosforu
 • minimalny osad chemiczny
 • niskie koszty transportu

 

Produkty

 

AluSAL 38% - glinian sodu

AluSAL 38% to popularne rozwiązanie do wielu zastosowań związanych z uzdatnianiem wody, o doskonałych właściwościach kontroli fosforu. AluSAL jest roztworem Na2Al2O4 z Na2O/Al2O3 o stosunku molowym wynoszącym zwykle 1,51. W sprawie przesłania karty danych technicznych oraz karty danych bezpieczeństwa prosimy o kontakt drogą mailową.

 

AluSAL 44% - glinian sodu

AluSAL 44% niestabilizowany stosuje się w tych przypadkach w których związki organiczne są mniej pożądane. AluSAL 44% ma wyższą lepkość w porównaniu do AluSAL 38% ze względu na wyższą zawartość glinu. 44% glinian sodu jest roztworem Na2Al2O4 z Na2O/Al2O3 o stosunku molowym wynoszącym zwykle 1,3. W sprawie przesłania karty danych technicznych oraz karty danych bezpieczeństwa prosimy o kontakt drogą mailową.

 

AluSAL 45% - glinian sodu

AluSAL 45% ma wyższą lepkość w porównaniu do AluSAL 38% ze względu na wyższą zawartość glinu. Stanowi dobrą alternatywę dla AluSAL 38% podczas transportu na duże odległości. Jest roztworem Na2Al2O4 z Na2O/Al2O3 o stosunku molowym wynoszącym zwykle 1,28. W sprawie przesłania karty danych technicznych oraz karty danych bezpieczeństwa prosimy o kontakt drogą mailową.

 

AluSAL znajduje zastosowanie w:

 • Uzdatnianiu wody - jest szeroko stosowany w przemysłowym uzdatnianiu wody do oczyszczania wody procesowej i wody pitnej.
 • Oczyszczaniu ścieków
 • Przemyśle celulozowo-papierniczym
 • Przemyśle farmaceutycznym
 • Przemyśle pigmentowym

 

Oferujemy również rozwiązania dostosowane do wymagań Państwa produkcji.  

Numer rejestracyjny produktu AluSAL glinian sodu:

 

CAS No. 1302-42-7EC No. 215-100-1Registration No. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Sodium Aluminates comply to EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 95-015 Głowno,

ul. Łąkowa 18

NIP: 7331028800

REGON: 471499575 

O NAS

SÓL DROGOWA

 


 

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

ICE & DUST AWAY

FLOKULANTY:

KONTAKT:

STRONA GŁÓWNA

DUST AWAY

CHLOREK MAGNEZU

CHLOREK WAPNIA