Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 95-015 Głowno,

ul. Łąkowa 18

NIP: 7331028800

REGON: 471499575 

O NAS

SÓL DROGOWA

 


 

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

ICE & DUST AWAY

FLOKULANTY:

KONTAKT:

STRONA GŁÓWNA

DUST AWAY

 


 

 Ekologiczny płyn do zimowego i letniego utrzymania miast 

wiążący pyły zawieszone PM10 i PM2,5

 1. pl

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

AluSAL® - glinian sodu

AluSAL® glinian sodu - to najnowocześniejsze rozwiązanie do oczyszczania wody i jest szeroko stosowany w przemysłowym uzdatnianiu wody do oczyszczania wody procesowej i wody pitnej.

 

AluSal powstaje w wyniku unikalnego procesu poprzez reakcje wodorotlenku glinu z wodorotlenkiem sodu. AluSAL ma bardzo niską zawartość metali ciężkich i wysoka zawartość Al, co obniża koszty transportu. AluSal ze względu na niską masę cząsteczkową glinu zmniejsza produkcję osadów chemicznych i zwiększa alkaliczność wody. AluSal zwiększa zasadowość wody i eliminuje potrzebę użycia wapna i wodorotlenków.

 

"Jeżeli Twoja oczyszczalnia wymaga wysokiej zasadowości, powinieneś użyć glinianu sodu AluSAL 38%, 44%, 45%.

Zawartość glinu w tych produktach wynosi powyżej 10%".

Zobacz kartę techniczną tego produktu!

Dostarczymy Państwu próbki x 250 ml do przeprowadzenia badań na Państwa wodach.

 

Wszystkie roztwory glinianu sodu są wytwarzane zgodnie z EN 882 (chemikalia stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

 

Główne zalety:

 • daje wysoką czystość i jakość wody
 • doskonała koagulacja, flotacja i sedymentacja
 • zwiększa alkaliczność - nie ma potrzeby stosowania wapna i wodorotlenków
 • doskonałe usuwanie fosforu
 • minimalny osad chemiczny
 • niskie koszty transportu

 

Produkty:

 

AluSAL 38% - to popularne rozwiązanie do wielu zastosowań związanych z uzdatnianiem wody.

AluSAL 38% jest przezroczystym żółtawym płynem o doskonałych właściwościach kontroli fosforu. AluSAL jest roztworem Na2Al2O4 z Na2O/Al2O3 o stosunku molowym wynoszącym zwykle 1,51. W wyniku unikalnego procesu powstał materiał wolny od osadów, oznacza to że AluSAL 38% w szerszym zakresie warunków przechowywania jest stabilny.

 

AluSAL 44% - niestabilizowany, stosuje się w tych przypadkach w których związki organiczne są mniej pożądane.

AluSAL 44% jest przezroczystą żółtawą do czerwono-brązowej cieczą. Kolor może się zmienić, ponieważ produkt nie zawiera stabilizatora.

AluSAL 44 ma wyższą lepkość niż AluSAL 38% ze względu na wyższą zawartość glinu.

AluSAL 44% jest roztworem Na2Al2O4 z Na2O/Al2O3 o stosunku molowym wynoszącym zwykle 1,3.

Okres trwałości produktu wynosi 3 miesiące. Po tym czasie mogą wystąpić wytrącenia.

 

AluSAL 45% - jest ekonomicznym źródłem wysoko reaktywnego glinianu o wysokiej czystości.

AluSAL 45% - jest przezroczystym żółtawym płynem.

AluSAL 45% ma wyższą lepkość niż AluSAL 38% ze względu na wyższą zawartość glinu. Jest lepszą alternatywą AluSAL 38% podczas transportu na duże odległości.

AluSAL 45% jest roztworem Na2Al2O4 z Na2O/Al2O3 o stosunku molowym wynoszącym zwykle 1,28.

AluSAL 45% jest materiałem wolnym od osadów. Oznacza to, że AluSAL 45% w szerszym zakresie warunków przechowywania jest stabilny.

 

AluSAL znajduje zastosowanie w:

 • w stacjach uzdatnianiania wody

 • w oczyszczalniach ścieków

 • w przemyśle celulozowo-papierniczym

 • w przemyśle farmaceutycznym

 • w przemyśle pigmentów

 

Środki ostrożności:

AluSAL może degradować przedmioty z aluminium, miedzi, mosiądzu, chromu i galwaniczne. Pompy i tym podobne powinny być wykonane ze sztucznego materiału, żelaza lub stali.

 

Dostawy:

produkt dostarczamy luzem lub w pojemnikach IBC po 1000 litrów

 

Numer rejestracyjny produktu AluSAL glinian sodu:

 

CAS No. 1302-42-7EC No. 215-100-1Registration No. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Sodium Aluminates comply to EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

AluSAL 38% - to popularne rozwiązanie do wielu zastosowań związanych z uzdatnianiem wody.