Bożena Katarzyna Dobrowolska

telefon: +48 509 599 409

Adres: 95-015 Głowno,

ul. Łąkowa 18

NIP: 7331028800

REGON: 471499575 

O NAS

SÓL DROGOWA

 


 

Logo BKD & Partners - sól drogowa, CMA, ICE & DUST-AWAY

ICE & DUST AWAY

FLOKULANTY:

KONTAKT:

STRONA GŁÓWNA

DUST AWAY

 


 

 Ekologiczny płyn do zimowego i letniego utrzymania miast 

wiążący pyły zawieszone PM10 i PM2,5

  1. pl

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż soli drogowej oraz ICE & DUST-AWAY (CMA)

AluPAC® - chlorek poliglinu

AluPAC® - chlorek poliglinu - to wysokiej jakości produkt w postaci roztworu, jest przeznaczony do oczyszczania wody i jest skutecznym flokulantem do usuwania fosforu w małych oczyszczalniach ścieków.

 

AluPAC jest produktem o wysokiej czystości z wysoką zawartością glinu. Jest wytwarzany zgodnie z EN 17034: 2018 „Chemikalia stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

AluPAC jest roztworem, w którym substancją czynną jest spolimeryzowany kompleks glinu o wzorze ogólnym Al (OH) 1,2Cl1,8.

AluPAC neutralizuje ładunek koloidalny, dzięki czemu powstaje zwarta zawiesina tzw.kłaczki. Zawiesinę wytrąca się z wody przez sedymentację lub flotację. Proces zapewnia dokładny drenaż gnojowicy i odprowadzenie zanieczyszczeń.

 

AluPAC dzięki nieco większym cząsteczkom w porównaniu z glinianem sodu AluSal, posiada doskonałe właściwości flokulacji i nadaje się również do zwalczania bakterii Microthrix (bakterii nitkowatych) w ściekach.

Sprawdź kartę techniczną produktu! Poproś o próbkę w celu przeprowadzenia badań na swoich wodach.

 

Główne zalety:

  • daje wysoką czystość i jakość wody
  • doskonała koagulacja, flotacja i sedymentacja
  • doskonałe usuwanie fosforu
  • minimalny osad chemiczny
  • niskie koszty transportu

 

AluSAL znajduje zastosowanie:

  • w uzdatnianiu wody - jest szeroko stosowany w przemysłowym uzdatnianiu wody do oczyszczania wody procesowej i wody pitnej.

  • przy oczyszczaniu ścieków

 

Oferujemy również rozwiązania dostosowane do wymagań Państwa produkcji.

 

AluPAC dostarczamy luzem oraz w pojemnikach IBC o pojemności 1000 litrów

 

Numer rejestracyjny produktu AluPAC chlorek poliglinu:

 

CAS No. 1327-41-9 EC No. 215-477-2 Registration number (REACH) 01-2119531563-43-0044

Sodium Aluminates comply to EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

produkt do oczyszcania wody